Kalendář událostí

<<  Červen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  9
12131416
17181920212223
242627282930

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.12.2018

č.j.  01/2018/mp

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 03. 12. 2018 od 19:00

 

Přítomni:          J. Nusl, st.; L. Krejčíková, D. Bartoš, P. Vitišová, M. Procházková, V. Kuba, J. Kuba

Omluveni:                               

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Rezignace na mandát zastupitele – R. Buchová

3) Složení slibu nového člena zastupitelstva

4) Rozhodnutí o odměně nového člena zastupitele

5) Volba předsedy Kulturně společenského výboru

6) Rozpočet na r. 2019

7) Program rozvoje obce Lešetice

8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje

9) Aktualizace směrnic obecního úřadu

10) Plán k provedení inventarizace majetku obce Lešetice za rok 2018

11) Na vědomí

12) Různé

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu J. Nusl a L. Krejčíková - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) Starosta obce oznámil zastupitelům, že dne 30.11.2018 obdržel od Bc. Radky Buchové rezignaci na mandát zastupitele podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. – bereme na vědomí

ad 3) Dne 1.12.2018 nastoupil za člena zastupitelstva obce Lešetice náhradník z kandidátní listiny p. Josef Kuba, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Nový člen zastupitelstva složil slib, který stvrdil svým podpisem – bereme na vědomí

ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši odměny nového zastupitele p. Josefa Kuby. Výše odměny bude stejná jako u odstoupivšího zastupitele. Odměna bude vyplácena od 1.12.2018 – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 5) Starosta obce navrhl na uvolněné místo předsedy Kulturně společenského výboru pana Josefa Kubu – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet obce Lešetice na rok 2019. Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný.  – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Program rozvoje obce Lešetice, který pro obec zpracovali pracovníci DSO ORP Příbram – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 8) Starosta obce Lešetice seznámil zastupitele se sdělením Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích. Obci byl přiznán příspěvek v celkové výši 10.457 Kč. Podmínkou pro poskytnutí dotace je uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje. – schváleno v počtu 7 hlasů s tím, že bude dořešeno jméno osoby zastupující obec

ad 9) Zastupitelstvo obce Lešetice schválilo aktualizované směrnice obce k 3.12.2018 – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 10) Starosta obce Lešetice vydal plán k provedení inventarizace majetku obce Lešetice za rok 2018. Kontrolovat se bude veškerý majetek obce i pozemky. Inventarizační komise bude ve složení Nusl J. st. – předseda komise, Kuba V. – člen komise a Sojak A. – člen komise. Inventarizace započne 15.12.2018 a skončena bude 30.12.2018. Inventarizační zpráva bude zpracována do 15.2.2019 – schváleno v počtu pro 7 hlasů

ad 11) Starosta obce seznámil zastupitele s přidělení č.p. 85 manželům Vitišovým.

          Starosta obce seznámil zastupitele s vydáním povolení záměru stavby – vrtaná studna – manželé Vitišovi

          Starosta obce seznámil zastupitele s vydáním souhlasu se stavbou – 3x vodovodní přípojka na parc.č. 266/3 a 266/6

      – bereme na vědomí      

ad 12) diakonie Broumov – žádost o sbírku oblečení - bereme na vědomí               


Usnesení:

ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 2)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva obce Lešetice

Bc. Radky Buchové dne 30.11.2018, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

 

ad 3)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí nástup nového člena zastupitelstva obce Lešetice

 p. Josefa Kuby dne 1.12.2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

 

ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo výši odměny pro nového člena zastupitelstva obce Lešetice.

            Odměna je platná od 1.12.2018.  

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 1

 

ad 5)    zastupitelstvo obce Lešetice zvolilo předsedou Kulturně společenské komise p. Josefa Kubu

výsledek hlasování:                     Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 6)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo rozpočet obce Lešetice na rok 2019 jako vyrovnaný        

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 7)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Program rozvoje obce Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 8)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy S-8505/OŽP/2018 se Středočeským krajem.

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 9)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Směrnice obce Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 10)  zastupitelstvo obce Lešetice schválilo plán k inventarizaci majetku obce za rok 2018

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

ad 11)  zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

 

ad 12)  zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

 

konec zastupitelstva 21:00

 Zapisovatelka M. Procházková

 Ověřovatelé zápisu a usnesení:  L. Krejčíková                                               Starosta:    Ing. Vladimír Kuba

                                               J. Nusl st.                                                   

                                              

Vyvěšeno:                                03. 12. 2018                                                Sejmuto:   31. 12. 2018