Kalendář událostí

<<  Květen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
    2  3  4  5
  6  7  8  91012
1516171819
20212223242526
27293031  

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 1.10.2018

č.j.   29/2018/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 1. 10. 2018 od 19:00

Přítomni: J. Nusl st., R. Buchová, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba, J. Sojaková

Omluven: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Žádost ing M. Šmída k úpravám stavby skladovací haly

3) Využití obecního vodohospodářského investičního majetku

4) Rozpočtové opatření RO_03_2018

5) Seznámení se studiemi – Posouzení hlukové zátěže z visuté pasové dráhy

6) Valná hromada DSO  -  ORP Příbram

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen. Ověřovatelé zápisu D. Bartoš a R. Buchová  – v počtu pro 6 hlasů

ad 2) ing. Šmíd seznámil zastupitele s úpravami týkající se stavby skladovací haly, konkrétně se jedná o snížení odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků a s přesahem požárně nebezpečného prostoru – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) zastupitelé projednali a schválili v zájmu účelného využití obecního vodohospodářského investičního majetku a s ním spojených pozemků, jež obec nabyla rozhodnutím Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR o privatizaci části státního subjektu Středočeské vodovody a kanalizace s.p. ze dne 16.9.1993 a vodohospodářského majetku, zastupitelstvo obce rozhodlo 1.10.2018 tak, že Svazku obcí pro vodovody a kanalizace postoupilo ve vztahu k tomuto uvedenému majetku práva a jim odpovídající povinnosti v takovém potřebném rozsahu, aby bylo řádně plněno zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod ve smyslu §50 odst. 1 písm. b) nyní platného zákona o obcích č. 128/2000 Sb. – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) zastupitelé schválili rozpočtové opatření RO 03/2018, týkající se příjmy: daň PFO, DPH, daň z nemovitých věcí; výdaje: volby, el. energie, PHM, opravy a udržování – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele se studiemi DIAMO s.p., posouzení hlukové zátěže z visuté pasové dráhy, měření proběhne na předem vytipovaných objektech – bereme na vědomí

ad 6) starosta obce seznámil zastupitele s konáním Valné hromady DSO – ORP Příbram – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo úpravy stavby skladovací haly

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo vyžití obecního vodohospodářského investičního majetku

 Výsledek hlasování:                 Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo RO 03/2018  

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce bereme na vědomí

ad 6) zastupitelstvo obce bereme na vědomí

 

konec zastupitelstva 21:30

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  D. Bartoš                                                     Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                             R. Buchová

 

Vyvěšeno:                                02. 10. 2018                                                Sejmuto:   31. 10. 2018