Kalendář událostí

<<  Září 2020  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
   2  3  4  5  6
  7  8  910111213
1617181920
21222324252627
2830    

Kam s Vaším odpadem ?

Milí spoluobčané, níže najdete stručné shrnutí, kam s vaším odpadem. Možná některé informace pro vás nebudou novinkou, ale jistě stojí za připomenutí.

 

Komunální odpad

Jde o odpady z domácnosti po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu (např. kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný papír, papírové pleny apod.), pouze tyto odpady patří do nádob (popelnic) na komunální odpady.

Bližší informace o placení poplatku, četnosti vývozu apod., získáte buď při úředních hodinách na OÚ Lešetice nebo na tel.: 725 021 747 – starosta obce.

Svoz komunálního odpadu, pro naši obec, zajišťuje SVZ Centrum s.r.o., IČ 26092212, provozovna Bytíz.

 

Tříděný odpad

Vytříděný odpad z domácností mohou občané bezplatně ukládat do kontejnerů na tříděný odpad.

Kontejnery jsou rozmístěny na dvou sběrných místech, a to při vjezdu do obce po levé straně a druhé sběrné místo je v jihozápadní části novostaveb, rovněž po levé straně ve směru k Památníku Vojna.

Kontejnery jsou pravidelně vyváženy. Případně volejte, pro hlášení plných nebo poškozených kontejnerů tříděného odpadu na tel.: 725 021 747 – starosta obce.

 

Co patří do kontejnerů na tříděný odpad:

PLASTY (nádoba žlutá)

folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích a kosmetických přípravků,

kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Do kontejneru NEPATŘÍ bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky.

 

PAPÍR (nádoba modrá)

noviny, časopisy, sešity, krabice nebo papírové obaly, obálky z fóliovými okénky, knihy bez vazby, kancelářský papír a ostatní papír všeho druhu. Nevadí papír s kancelářskými sponkami.

Do kontejneru NEPATŘÍ papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. tetrapakové krabice od mléka a jiných výrobků), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír.

 

SKLO (nádoba bílá nebo zelená)

skleněné lahve například od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.

Do kontejneru NEPATŘÍ zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

 

KOVY

drobné kovové předměty, hliníková a kovová víčka, prázdné a vymyté plechovky od potravin a nápojů je možné odhazovat do sběrných nádob k tomu označených.

Do kontejneru NEPATŘÍ: kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, jako jsou plechovky od barev, spreje, laky.

 

BIO-ODPAD (hnědé kontejnery)

tráva, listí, drny piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

Do kontejneru NEPATŘÍ zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, pleny, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

 

Nebezpečné odpady

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, olověné akumulátory apod. nepatří do popelnic a kontejnerů na komunální odpady.

Obec Lešetice zajišťuje dvakrát ročně (na jaře a na podzim), svoz nebezpečných složek. Vždy vás včas informujeme, a to na veřejné vývěsce nebo elektronické desce, v jaký den, se bude svoz realizovat. Prošlé léky a obaly od léků jsou nebezpečné odpady a odebírají je bezplatně všechny lékárny.

 

Rostlinný odpad ze zahrádek

Odpady je možné: kompostovat na svém pozemku nebo odkládat do nádob na bio-odpad.

 

Obec Lešetice zároveň zajišťuje, vždy na jaře a na podzim velkoobjemové kontejnery, které jsou rozmístěny po obci. O termínu přistavění kontejnerů budete včas informováni, a to na veřejné vývěsce, elektronické desce nebo veřejným rozhlasem.

 

 Obec Lešetice